Organisatiecoaching

Transitiecoaching

Veel organisaties kiezen er voor duurzaam te produceren, duurzaam in te kopen en te werken met duurzame leveranciers. Ze willen dit, omdat ze weten dat alleen een duurzaam systeem ook op langere termijn volhoudbaar is. Regio's willen circulair worden. Om duurzame organisaties en circulaire regio's te bereiken, is intensieve samenwerking nodig. Dat is nodig, vanwege de onderlinge afhankelijkheid van betrokken stakeholders. En juist daar schuilt de crux, want hoe krijg je een samenwerking werkbaar waarbij sturingsmechanismen als hierarchie en targets ontbreken? Waar geen regels voor zijn, of waar bestaande regels niet bij passen? 

De Haan Organisatiecoaching heeft expertise op dit gebied. Ze coacht multistakeholder-groepen die transities naar een duurzame economie willen realiseren. Zodat de groepen de samenhang in hun activiteiten ontdekken, samenwerken vanuit gezamenlijk eigenaarschap en weten hoe ze kunnen innoveren.  

Als je zelf wilt leren transities te begeleiden, dan kan dat door de leergang Transitiecoaching te volgen. 

Heineken ambieert met haar transitie vehikel Groene Cirkels een klimaatneutrale brouwerij in een klimaatneutrale keten en wil daarmee bijdragen aan een duurzame samenleving. Dit filmpje visualiseert een deel van die ambitie: de Groene Corridor. Het is een voorbeeld van de transities die De Haan Organisatiecoaching begeleid. 

In haar aanpak op de stakeholdersconferentie daagde Esther ons uit om de comfortzone te verlaten, om samen anders te kijken, voelen, denken en te doen. En zo samen te zorgen dat het voorbeeld van wereldklasse, een klimaatneutrale brouwerij in een klimaatneutrale keten, er gaat komen.

-Willem de Jonge, Senior Director Heineken Netherlands Supply

Samen werken aan

een duurzame samenleving