Organisatiecoaching

Transitiecoaching

Veel organisaties kiezen ervoor te werken vanuit het principe van de 'Circulaire Economie'. Ze willen dit, omdat ze ook op langere termijn een volhoudbare economie wensen. Hoe ze precies circulair kunnen worden is minder duidelijk. Wat wel duidelijk is dat er samenwerken met andere organisaties voor nodig is. En juist daar schuilt de crux, want hoe krijg je een samenwerking werkbaar waarbij sturingsmechanismen als hierarchie en targets ontbreken? Waarvoor geen regels zijn of waarvoor bestaande regels niet passen? Waar stappenplannen ontbreken?  

De Haan Organisatiecoaching heeft expertise op dit gebied. Ze coacht groepen die transities naar een Circulaire Economie willen realiseren. Zodat de groepen integraal gaan denken, samenwerken vanuit gezamenlijk eigenaarschap en weten hoe ze condities kunnen creeren waarin ze kunnen onderzoeken welke nieuwe oplossingen of welke combinatie van bestaande oplossingenwerken werken.  

Een voorbeeld van zo'n transitie is de Groene Corridor, onderdeel van Groene Cirkels, waarin oa Heineken participeert. 

In haar aanpak op de stakeholdersconferentie daagde Esther ons uit om de comfortzone te verlaten, om samen anders te kijken, voelen, denken en te doen. En zo samen te zorgen dat het voorbeeld van wereldklasse, een klimaatneutrale brouwerij in een klimaatneutrale keten, er gaat komen.

-Willem de Jonge, Senior Director Heineken Netherlands Supply

Samen werken aan

een duurzame samenleving