Organisatiecoaching

Transitiecoaching

Een transitie is een diepgaande verandering, uitgevoerd door een groep mensen die kennis van hun vak hebben en die graag willen bijdragen aan het maatschappelijke vraagstuk van klimaatverandering. Dat is nodig, omdat onze samenleving nu is gestoeld op gebruik van fossiele brandstoffen. Dat model is eindig en gelukkig zijn er alternatieven. Om de transitie voor elkaar te krijgen, moeten verschillende organisaties samenwerken. Tegelijkertijd is het heel lastig samen te werken met mensen die uit een andere organisatie komen, omdat ze gewend zijn om op een hele andere manier te werken. Dat betekent dat resultaten met zo'n diverse groep niet vanzelf tot stand komen. 

De Haan Organisatiecoaching heeft expertise op dit gebied. Ze coacht groepen zodat ze leren integraal te denken, samen te werken vanuit lerende teams die weten hoe ze hun eigen functioneren kunnen beïnvloeden en door hen te leren hoe ze state of the art innovatietechnieken kunnen toepassen.

Een goed voorbeeld van zo'n transitie is de Groene Corridor, onderdeel van Groene Cirkels. De samenwerkende groep heeft een klimaatneutrale corridor voor ogen. De groep wordt door De Haan Organisatiecoaching gecoacht, zodat ze oog krijgen voor de samenhang tussen hun activiteiten, leren hoe ze hun samenwerking effectief kunnen maken en met elkaar kunnen opdenken in hun zoektocht naar oplossingen. 

In haar aanpak op de stakeholdersconferentie daagde Esther ons uit om de comfortzone te verlaten, om samen anders te kijken, voelen, denken en te doen. En zo samen te zorgen dat het voorbeeld van wereldklasse, een klimaatneutrale brouwerij in een klimaatneutrale keten, er gaat komen.

-Willem de Jonge, Senior Director Heineken Netherlands Supply

Samen werken aan

een duurzame samenleving