Organisatiecoaching

Over mij

De Haan Organisatiecoaching is het bedrijf van Esther de Haan.

Als Organisatiecoach bewerkstelligt ze blijvende veranderingen door directeuren en belangrijke teams te coachen.

Als Transitiecoach leert ze samenwerkingsverbanden hoe ze financiële doelen kunnen combineren met klimaatdoelen. Ze doet dat door te werken met organisaties die bereid zijn over de eigen organisatiegrenzen heen te kijken naar het grotere geheel. Deze organisaties beseffen dat juist buiten de eigen context mogelijkheden zijn om te innoveren met onverwachte samenwerkingspartners. Zo'n situatie betekent samenwerken met verschillende organisaties, die een verschillende cultuur hebben. Het is het vakmanschap van Esther om partners te leren om te gaan met hun verschillen, zodat ze samen aan integrale oplossingen kunnen werken.

Esther de Haan is opleider van professionals die willen leren teamcoachen en ze is auteur van diverse managementboeken.

 

Publicaties

Transities van sectoren

In de overgang naar een duurzame samenleving zijn technische oplossingen meestal wel te bedenken. Complexer is het om gevonden oplossingen uit te voeren met partijen waarmee een machtsrelatie ontbreekt. Samenwerking op basis van wederkerigheid blijft dan over. Dit boek toont het belang van systeemleren voor transities aan. Zes partijen, Groene Cirkels (rond Heineken), Philips en Stichting Veldleeuwerik, FairMatch Support, de internationale noodhulp en hostelketen Stayokay vertellen hoe zij dat toepassen.

Organisatieontwikkeling met Theory U

Een boek met werkvormen die aansluiten op de lerende organisatie van Peter Senge en Theory U van Otto Scharmer. Wereldwijd werken organisaties met Theory U om te komen tot daadwerkelijke vernieuwing. Nederlandse verhalen laten zien hoe dat in de praktijk verloopt.

Organisatiecoaching in de praktijk

Organisatiecoaching is een nieuw vakgebied, tussen organisatie advies en coaching. In dit boek verkennen verschillende Organisatiecoaches hoe zij invulling geven aan dit vak. Het boek draagt bij aan de theorie en praktijk van dit nieuwe vak.

 

Kookboek voor teams

Een boek voor teamcoaches die op zoek zijn naar variatie in de werkvormen die zij hanteren bij het coachen. Net als in een kookboek zijn de oefeningen zo beschreven dat de lezer de ingrediënten samenstelt, de bereidingswijze doorneemt en vervolgens zelf aan de slag kan.

 

Duurzame relaties en een duurzame wereld

De Haan Organisatiecoaching vindt het belangrijk een sociaal bedrijf te zijn. Dat betekent dat voor ons naast winst maken ook andere waarden belangrijk zijn. Om dat te onderschrijven, zijn wij lid van MVO Nederland. Ook werken we zelf zoveel mogelijk duurzaam. Ons kantoor is bijvoorbeeld duurzaam ingericht, ons drukwerk is cradle to cradle gedrukt en wij serveren biologische lunches tijdens onze bijeenkomsten. 

Onze klanten

Deze organisaties gingen u voor in de samenwerking met De Haan Organisatiecoaching:
 
      Anne Frank Stichting
      Bijenkorf 
      FairConnect
      FairMatch Support 
      GGD Fryslan
      Gemeente Almere
      Heineken
      Hogeschool Windesheim
      KLM
      Ministerie van Defensie
      MVO Nederland      
      Nuon    
      Stichting IZZ      
      Stichting Veldleeuwerik
      Suiker Unie       
      Transavia
      Veiligheidsregio Flevoland
      Wizard, basisschool
 

Ruimte maken

voor verschil